Hệ thống bếp dầu đôi 200-k18

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

CHÚNG TÔI CUNG CẤP 3 LOẠI " HỆ THỐNG BẾP DẦU SAU " HỆ THỐNG BẾP DẦU B150-K18 HỆ THỐNG BẾP DẦU B200-K18 HỆ THỐNG BẾP DẦU B250-K18   THÔNG SỐ HỆ THỐNG BẾP DẦU B200-K18 :