HỆ THỐNG BẾP ĐIỆN 30-K18

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

HỆ THỐNG BẾP ĐIỆN 30 - K18 : Được làm theo tiêu chuẩn kỹ thuật số TCQS 518:2018/TCHC/QN, Ban hành kèm theo Quyết định số 643/QĐ-HC ngày 22/11/2018 của Chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần. HỆ THỐNG BẾP ĐIỆN 30 - K18: phục vụ tương đương cho 30 suất ăn quân đội. HỆ THỐNG BẾP ĐIỆN 30 - K18: là hệ thống thiết bị tiết kiệm điện năng, thân thiện với môi trường, an toàn cho người sử dụng. Toàn bộ hệ thống bếp được làm bằng inox 204 và sử dụng nguồn điện 200V/1P/50Hz.