Tấm thu ống chân không lõi đồng – chịu áp NP-1815-VCC

10.000.000