Tấm thu ống chân không lõi đồng – chịu áp – NP-1830-VCC

19.500.000