NỒI NẤU RƯỢU B1000(250-300KG)

Liên hệ

Thông tin sản phẩm

ĐÂY LÀ SẢN PHẨM NỒI NẤU RƯỢU ĐA NĂNG CHO CÁC HỘ SẢN XUẤT RƯỢU KINH DOANH. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG MÀ BẮC Á SẢN XUẤT.